Politieke schwalbe

Dec 12, 2012 by     No Comments    Posted under: Maatschappij en jij, Mediagenieke zaken

Definitie sportiviteit: 1) Eerlijkheid. 2) Sportiviteit is een begrip dat ongeveer overeenkomt met de ethos van de sport. Het omvat het gedrag dat van een goed sportman of -vrouw wordt verwacht wanneer hij of zij de sport uitoefent. Sportiviteit is het naleven van de geschreven en de ongeschreven regels die bij een sport horen.

Dood van een grensrechter

Afscheid van Richard Nieuwenhuizen.

Afscheid van Richard Nieuwenhuizen.

En zo werd Richard Nieuwenhuizen een household name. Wat de regels voor buitenspel zijn, weet ik niet, maar dat grensrechtelarij opeens een dodelijke hobby werd, wel. Op maandagmiddag 3 december, terwijl half Nederland nog aan zijn Sinterklaas-surprises knutselde, was live op televisie te zien dat correspondenten het bericht kregen dat de grensrechter die een dag eerder op het voetbalveld in elkaar was geslagen, was overleden. Voetbalvader en grensrechter Nieuwenhuizen vlagde bij de wedstrijd Nieuw Sloten B1 tegen Buitenboys B3. Volgens de voorzitter van het Almeerse Buitenboys verliep de wedstrijd grimmig, hetgeen eindigde in de mishandeling van de grensrechter: hij werd onder andere tegen zijn hoofd getrapt, liep hersenletsel en andere verwondingen op, hetgeen hem uiteindelijk fataal is geworden.
Kort na het incident werden drie verdachten opgepakt, later nog 5. Allen zijn tussen de 15 en de 17 jaar, op een uitzondering van 50 jaar, de vader van een van de verdachten.

Politiek

Het was natuurlijk wel een beetje te verwachten en inderdaad, de politiek dook er bovenop. Roep om strenger! en harder! straffen, de aanpak van een apart Marokkanen-probleem, respect terug op het sportveld en levenslange schorsingen: politiek Nederland maakte dankbaar gebruik van de dood van Nieuwenhuizen. We zien Edith Schippers een oproep doen om ‘altijd aangifte te doen na geweld.’

NRC fotoreportage

NRC fotoreportage

Ouders, scholen en sportverenigingen moeten zich samen hard maken tegen zinloos geweld. Volgens Edith zegt de politie zelf ook dat je altijd aangifte moet doen, desnoods anoniem. En dat ze hun best zullen doen om het sneller op te pakken en harder zullen straffen. Nou ben ik toevallig bezig met een onderzoek naar politie-aangiften en plankzaken en ik kan je vertellen: ongeveer driekwart eindigt meteen in de prullenbak, waaronder ook anonieme en internet-aangiften, maar daarover later (2013) meer. Sneller oppakken van zaken was toch al een speerpuntje en de politie gaat niet over de strafmaat. Minister Opstelten gaat onderzoeken of geweld tegen grensrechters of scheidsrechters net zo zwaar bestraft kan worden als geweld tegen politie of hulpverleners. Als minister kun je dit roepen (Schippers) en zeggen dat je de mogelijkheden zult bekijken (Opstelten), maar in feite is het niks meer dan een verwaarloosd agendapunt dat al sinds april 2010 op de ‘to do’ list staat, maar wat elke keer naar de volgende vergadering wordt geschoven. Prima, maar verwacht er niet te veel van.

Waarom vergelijken we trouwens geweld tegen scheidsrechters met geweld tegen hulpverleners (verzwarende omstandigheid die tot 200% bestraft kan worden), en vinden we het daarmee dus erger dan geweld tegen, ik zeg maar wat, voetbalsupporters, docenten, medisch personeel, bejaarden, kinderen en toevallige passanten? Kan iemand mij dat uitleggen? Het is toch sowieso vreselijk? Geweld op het sportveld lijkt zich vooral te enten op voetbal, minder bij andere sporten. Er is een incident op een tennisbaan in 2006, waarbij een verliezer zijn tegenstander bijna bewusteloos sloeg. Woordvoerster van de KNLTB: “Per jaar krijgen we wel zo’n vijftien tuchtzaken op ons bordje, maar dan gaat het over mindere zaken zoals iemand die uit boosheid een racket neersmijt. Dat kan een tuchtstraf opleveren.’’ Verder hoor je nooit de roep om minder geweld in de dierentuin, de bibliotheek of op de bowlingbaan. Het meeste (zinloze) geweld vindt nog steeds plaats in woonwijken (op straat en achter de voordeur), in het verkeer en tijdens het uitgaan. Geweld tegen GGZ-medewerkers, politie, ambulancepersoneel en lokale bestuurders blijft ook nog steeds grotendeels onbestraft, terwijl dat op veel grotere schaal plaatsvindt en toeneemt.

Risicowedstrijd

Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. Niemand zou zijn vader, zoon, partner mogen verliezen aan de waas voor de ogen van een stel onbesuisde pubers, maar hoort het agressieve sfeertje, en ik begrijp dat ik best ver ga hier, niet gewoon een beetje bij voetbal? De spreekkoren, de voetbalrellen Enschedespanning, trotse hooligans, de rellen, het kat-en-muis-spel met de ME bij een risico-wedstrijd, het is gemeengoed geworden. “Er heersen nou eenmaal afwijkende normen op tribunes en op het veld,” aldus professor Otto Adang, gespecialiseerd in hooligans en voetbalgeweld. Is dit dan niet gewoon een tragisch, op zichzelf staand, uit de hand gelopen incident? Ik ga ervan uit dat alle verdachten gaan verklaren dat zij niet de bedoeling hadden de grensrechter te doden. ‘Risico-wedstrijd’ is overigens een term die in Nederland echt alleen verbonden is met voetbal, en niet met schoonzwemmen, judo, hockey of waterpolo. In het factsheet van zinloos geweld staat sport in ieder geval genoemd als “maatschappelijk geaccepteerde uiting van agressie”: goed voor jongetjes, al dan niet met ADHD, om wat overtollige energie kwijt te raken. Het komt er volgens mij vooral op neer dat je moet leren van andermans lijf, leden en spullen af te blijven.
In november 2011 vond in Amsterdam de bijeenkomst ‘Geweld rondom het sportveld‘ plaats, in het kader van de VU Connected: een kenniskring / talkshow met Barbara Barend die toen niet kon vermoeden dat hun gesprek zo relevant zou worden. http://youtu.be/DlA-p_6HjYg Psycholoog Paul van Lange legt uit dat bij voetbal de ‘voedingsbodem voor geweld altijd aanwezig is’, hij vergelijkt het met een stammenstrijd en verwijst naar de male warrior hypothesis (red: mannen gedragen zich agressiever als ze in een groep zijn, in competitie tegen een andere groep. Loyaliteit naar de eigen groep wordt versterkt). Van Lange legt uit dat we doorgaans goed tegen ons verlies kunnen, maar dat een groep moeilijker in de hand te houden is. De vrouwelijke voetbalster in het gezelschap voegt toe dat er ook nog zoiets is als eigen verantwoordelijkheid. Gezamenlijk poneren ze enkele punten die de sfeer en cultuur in een sportvereniging zouden kunnen verbeteren, om agressie te voorkomen en te werken aan een gewenst sociaal klimaat. Projecten zoals ‘Sportiviteit en Respect’ van de KNVB en ‘Doelbewust‘, liepen al een tijdje: Nederland is dus niet blind voor de problemen binnen de voetballerij. Enkele aanbevelingen uit het Charter Sportief:

Train de spelers ook in zelfbeheersing: leer ze tot tien tellen. Geef een spelregelcursus: veel onenigheid ontstaat door onduidelijkheid of onbekendheid met de regels. Treedt consequent op bij overtredingen: laat scheidsrechters inderdaad de wedstrijd stilleggen bij schreeuwende ouders en spreekkoren. Zorg voor een vriendelijke ontvangst van de uit-ploeg: zo voorkom je kwaad bloed.

Moet er wat veranderen? Ik ben van mening dat je politiek niet mag bedrijven op incidenten: de waan van de dag mag nooit leidend zijn, want dan kun je bezig blijven. Het tragisch overlijden van de grensrechter die is doodgeschopt door een stel jongeren is niet kenmerkend voor voetbal, de agressie die ermee gepaard gaat wel. En daar kun je wat aan doen, sterker nog, daar waren diverse non-politieke partijen al lang en breed mee bezig: die moeten hier hun platform voor krijgen en niet Edith Schippers, Ivo Opstelten en Wilders, die het slechts als een misplaatste schwalbe gebruiken om zieltjes mee te winnen.

 

 

 

 

 

Geef je mening

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nieuws!

Hoogtepunten van 2013 voor the Right Trace waren de nominatie voor de Viva400, het uitkomen van mijn tweede boek 'Criminologica 2' en opnieuw accreditatie mogen krijgen om documentaires voor het IDFA te recenseren. Verder ben ik er trots op dat ik een stabiel aantal lezers heb mogen ontvangen die de legio blogs gelezen hebben.
Dankzij een nieuwe fulltime baan heb ik iets minder tijd om te schrijven, maar ik zal mijn best doen om mijn maatschappelijke interesse en honger naar informatie om te blijven zetten in criminologisch getinte blogs.

Gelukkig en veilig 2014!

TheRightTrace